cpp

Puno ng kasinungalingan at Panlilinlang!!!

TRAYDOR!